ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

JSN ImageShow Free - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Είστε εδώ:Σουλιώτικη Συμπολιτεία arrow Photo Gallery arrow Λιβάδιarrow Νο 1
Λιβάδι

Νο 1

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: Αρσενικό
Χρώμα: Ορφνός
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Ολοφλυκτίδα
 • Φέρει πτυχιές στα άκρα
 • Χαμαικνημιδωτός (οπίσθιο αριστερό πόδι)

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 2

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Ορφνός
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Ηλικία άνω των 8 ετών
 • Φέρει κοίλη στην κάτω κοιλιακή χώρα

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 3

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: Αρσενικό
Χρώμα: Μυόχρωμος
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Η κεφαλή του είναι λευκή
 • Οι τρίχες της χαίτης, της ουράς και των άκρων είναι μαύρες
 • Ηλικία 2 ετών περίπου

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 4

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: Αρσενικό
Χρώμα: Λευκέρυθρο
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Οι τρίχες της χαίτης και της ουράς είναι μαύρες
 • Ηλικία 6 ετών περίπου

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 5

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Αλετζές ή ξανθός
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Κνημιδοφόρος
 • Φέρει τετράπλευρη χελιδώνα
 • Ηλικία 2 ετών περίπου

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 6

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Μυόχρωμο
Λοιπά χαρακτηριστικά: Η κεφαλή καλύπτεται με περισσότερες λευκές τρίχες και λιγότερες μαύρες

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 7

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Καστανόχρωμο
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Οι τρίχες τις χαίτης και της ουράς είναι μαύρες
 • Φέρει τριγωνική μήνη
 • Ηλικία 2 έως 3 ετών

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 8

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Ορφνός (βαθύς)
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Φέρει λευκές και μαύρες λωρίδες σ'όλο το μήκος της κεφαλής
 • Γαλαξίας

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 9

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Καστανόξανθος ή ερυθρόφαιος
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Φέρει αποχρωματισμένο επιρρίνιο
 • Φέρει χελιδώνα ανάμεσα στους ρώθωνες
 • Οι τρίχες της χαίτης και της ουράς είναι μαύρες

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 10

Ημ/νία φωτογράφησης: 11-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Ξανθός προς μελί (αριστερό)
Λοιπά χαρακτηριστικά:

 • Φέρει μήνη τριγωνική
 • Φέρει γαλαξία

Διαβάστε τη σχετική ορολογία