ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

JSN ImageShow Free - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Είστε εδώ:Σουλιώτικη Συμπολιτεία arrow Photo Gallery arrow Μπουριμάκιarrow Νο 11
Μπουριμάκι

Νο 11

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: Αρσενικό
Χρώμα: Μελανός ή μελής
Λοιπά Χαρακτηριστικά:

  • Φέρει επιρρίνια μήνη
  • Φέρει χοινικοφόρο στο αριστερό οπίσθιο άκρο

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 12

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Μυόχρωμος ή σταχτόχρωμος
Λοιπά Χαρακτηριστικά: -

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 13

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Ορφνός (βαθύς)
Λοιπά Χαρακτηριστικά: -

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 14

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Ερυθρόφαιος
Λοιπά Χαρακτηριστικά: -

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 15

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Ορφνός
Λοιπά Χαρακτηριστικά:

  • Φέρει διακεκομμένη επιρρίνια μήνη
  • Μάνα του Νο 14 αλόγου

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 16

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Ορφνός
Λοιπά Χαρακτηριστικά:

  • Φέρει ανθυλλίδα

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 17

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Ορφνός
Λοιπά Χαρακτηριστικά:

  • Μάνα του Νο 16 αλόγου

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 18

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: -
Χρώμα: Ορφνό βαθύς
Λοιπά Χαρακτηριστικά:

  • Φέρει ανθυλλίδα

Διαβάστε τη σχετική ορολογία

Νο 19

Ημερομηνία φωτογράφησης: 28-05-08
Φύλο: Θηλυκό
Χρώμα: Ορφνό
Λοιπά Χαρακτηριστικά: -

Διαβάστε τη σχετική ορολογία